(Päivitetty 5.6.2020)

Näitä ehtoja sovelletaan Obesus Oy:n (jäljempänä ‘Obesus’), tarjoaman verkko- ja mobiilipalvelun (jäljempänä ‘Palvelu’) tilauksiin ja toimituksiin. Siltä osin kuin näissä ehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palvelun voimassaolevia käyttö– ja tilausehtoja.

1. KELPOISUUS JA VOIMASSAOLOAIKA

Tulostakuu koskee vain ja ainoastaan seuraavia jäsenyysjaksoja:

 • käyttäjätunnus on perustettu ja jäsenyysjakso on aloitettu kappaleessa 1.1 määritellyn voimassaoloajan puitteissa ja;
 • jäsenyysjakso on jatkunut katkeamatta yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk ja enintään 24 kk ja;
 • käyttäjä on maksanut jäsenyysjaksosta kokonaisuudessaan hinnaston mukaisen normaalin hinnan, eikä ole hyödyntänyt alennuksia.

Selvyyden vuoksi todetaan että näissä ehdoissa tarkoitettu jäsenyysjakso voi koostua yhdestä tai useammasta maksujaksosta. Esimerkin vuoksi kaksi 3 kk määräaikaista jäsenyyttä muodostavat yhden 6 kk jäsenyysjakson jos jäsenyys ei jaksojen välissä katkea.

1.1. VOIMASSAOLOAJAT

 • 1.4.2016 alkaen

2. REILUN PELIN EHDOT

Rahojen palautuksen edellytyksenä on kelpoisuus- ja voimassaoloehtojen täyttymisen lisäksi että kaikki seuraavat ehdot ”reilun pelin” ehdot täyttyvät:

 • käyttäjä on asettanut painonpudotukselle realistisen tavoitteen;
  • käyttäjäprofiilin tiedot on asetettu todenmukaisesti ja niitä on päivitetty tarvittaessa;
  • painonpudotustavoite on Palvelun suosituksen mukainen, enintään 1kg/viikko;
 • käyttäjä on todennettavasti käyttänyt Palvelua koko jäsenyysjakson ajan;
  • vähintään 75% jäsenyysjakson päivittäisistä aterioista on kirjattu ruokapäiväkirjaan, eikä kirjauksissa ole vähäistä enemmässä määrin käytetty itse luotuja ruoka-aineita (koska niiden osalta palvelussa ei voi kirjata eikä seurata ruoan laatukriteereitä);
  • kaikki jäsenyysjakson liikuntasuoritukset on kirjattu liikuntapäiväkirjaan;
  • paino on mitattu ja kirjattu todenmukaisesti vähintään kerran viikossa;
  • edellä mainitut kirjaukset on tehty kyseisenä päivänä tai enintään 3 päivän sisällä;
 • käyttäjä on todennettavasti noudattanut Palvelun ravitsemus- ja liikuntasuosituksia;
  • vähintään 75% jäsenyysjakson päivittäisistä ruoan laatukriteereistä (kasvikset, energia, herkut, kuidut) ovat vihreitä;
  • vähintään 75% jäsenyysjakson viikottaisista liikunnan laatukriteereistä (kulutus, määrä, teho, vaihtelu) ovat vihreitä;
 • käyttäjä on itse hakenut rahojen palauttamista annettujen ohjeiden mukaisesti.

3. RAHOJEN PALAUTUS

Jos haluat hakea rahojen palautusta, toimi näin:

 • hae palautusta enintään 14 vrk sisällä käyttöjakson päättymisestä;
 • hakemuksesta tulee käydä ilmi:
  • käyttäjän nimi, käyttäjätunnus ja puhelinnumero
  • käyttäjän IBAN-tilinumero, jolle rahat halutaan palautettavaksi
  • lyhyet perustelut palautukselle

Ehtojen täyttyminen tarkistetaan Obesus:n toimesta ja hyvitys suoritetaan vain ehdot täyttäville hakijoille. Käsittelemme vain palautusohjeiden mukaisesti täytetyt ja määräajassa palautetut hakemukset. Käsittelyaika on enintään 30 päivää.

Kirjoita haku ja paina Enteriä

Pin It on Pinterest

Share This