Vireyttä vuorotyöhön

Vuorotyö ja vaihtelevat arkirytmit voivat haastaa säännöllisen liikunta-, ruokailu- ja unirytmin. Liikkumisen ajoittamisella ja ruokailurytmillä voi vaikuttaa vuorotyössä jaksamiseen. Vuorotyötä [...]